chân gà ác

Tác dụng chữa bệnh của chân gà

Tác dụng chữa bệnh của chân gà Tác dụng chữa bệnh của chân gà

Người ta có thể sử dụng chân gà thông thường hay chân gà đen (gà ác), đặc biệt là loại chân gà rừng (Gallus gallus jabouillei Delacour et Kinnear) thuộc họ trĩ (Phasianidae) thì việc trị liệu càng tuyệt. Tuy nhiên, cần lưu ý là lớp da bao bọc chân gà có hàm lượng chất béo ...