điều trị stress

Châm cứu giúp giảm mức độ stress

Châm cứu giúp giảm mức độ stress Châm cứu giúp giảm mức độ stress

Các nhà khoa học cho biết châm cứu thực sự có thể giảm mức độ stress thông qua việc giảm nồng độ một protein có liên quan với stress mạn tính. Mặc dù nghiên cứu này được thực hiện trên chuột song các tác giả cho rằng nếu kết quả này được lập lại trong các ...