phòng và điều trị bệnh

Rối loạn lo âu, căn bệnh gây phiền toái!

Rối loạn lo âu, căn bệnh gây phiền toái! Rối loạn lo âu, căn bệnh gây phiền toái!

Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc phải cảm thấy lo lắng hồi hộp trước một sự việc quan trọng. Ðó là những lo lắng mang tính chất bình thường và là một sự đáp ứng tự nhiên của cơ thể. Nhưng khi sự việc đó không còn, mà sự lo lắng vẫn tồn ...