thăm khám định kỳ

Chín bước chăm sóc răng nhạy cảm

Chín bước chăm sóc răng nhạy cảm Chín bước chăm sóc răng nhạy cảm

Nhiều người cho rằng, răng chỉ là “cái máy” nhai và nghiền thức ăn, vì thế nó giống như vật vô tri vô giác. Tuy nhiên, ngược lại thực tế cho thấy răng chẳng những không phải là một kẻ “vô cảm” mà trong một số trường hợp nó còn rất nhạy cảm, gây không ...