tình huống gây stress

Trầm cảm, những nguyên nhân phổ biến

Trầm cảm, những nguyên nhân phổ biến Trầm cảm, những nguyên nhân phổ biến

Hiểu biết của các chuyên gia sức khỏe về lĩnh vực trầm cảm đã tiến rất xa trong vài thập kỷ trở lại đây. Trong nhiều trường hợp, trầm cảm không chỉ là do một nguyên nhân. Nó có thể là sự kết hợp của các yếu tố. Những lý do dẫn tới trầm cảm bao ...